20 mẫu câu chào hỏi khi gặp mặt ai đó

8,808

1. Hello/ Hi/ Good morning/ Good afternoon/ Good evening

—> Xin chào/ Chào buổi sáng/ chiều/ tối

2. Nice to see you = Good to see you

—> Rất vui gặp bạn.

3. It’s a pleasure meeting you

—> Rất hân hạnh được gặp bạn.

4. Long time no see

—> Lâu lắm không gặp rồi nhỉ.

5. It’s been a while

—> Đã lâu rồi không thấy mặt.

6. What have you been up to?

—> Dạo này bạn làm gì?

7. How are you doing?

—> Dạo này tình hình thế nào?

8. I’m fine, thanks =Alright, thank you

—> Tôi tốt cả, cảm ơn bạn.

9. Not too bad, thanks

—> Cũng không tồi lắm, cảm ơn bạn.

10. Not so well

—> Không ổn lắm.

11. I’ve been very busy

—> Dạo này tôi rất bận.

12. How about you? = And you?

—> Còn bạn thế nào?

13. Please have a seat.

—> Mời ngồi.

14. Thanks for agreeing to meet with me

—> Cảm ơn đã đồng ý gặp tôi.

15. Thank you for taking the time to meet with me today.

—> Cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi hôm nay.

16.  I offer you something to drink?

—> Bạn có muốn dùng đồ uống gì không?

17.  Please, call us Tom and Nina

—> Cứ gọi chúng tôi là Tom và Nina được rồi.

18. My pleasure.

—> Vinh hạnh của tôi.

19. Who are you here with?

—> Bạn đi cùng ai vậy?

20. Here’s my business card.

—> Đây là danh thiếp của tôiBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập