Danh ngôn


Always believe in yourself. Do this and no matter where you are, you will have nothing to fear.

Always believe in yourself. Do this and no matter where you are, you will have nothing to fear.

Hãy luôn tin tưởng vào chính bản thân mình. Hãy làm dù bất kể nơi nào ta ở, ta sẽ không có gì để phải sợ.

Phân mục: Công việc 3,408


Our job is improving the quality of life, not just delaying death.

Our job is improving the quality of life, not just delaying death.

Việc của chúng ta là cải thiện chất lượng cuộc sống, chứ không phải kéo dài tuổi thọ.

Phân mục: Công việc 1,921


A great lover is not one who loves many, but one who loves one woman for life.

A great lover is not one who loves many, but one who loves one woman for life.

Tình yêu tuyệt vời không phải yêu nhiều người mà là yêu một người suốt đời.

Phân mục: Tình yêu 2,782


It is only in the act of nursing that a woman realizes her motherhood in visible and tangible fashion; it is a joy of every ...

It is only in the act of nursing that a woman realizes her motherhood in visible and tangible fashion; it is a joy of every ...

Chỉ trong hành động nuôi dưỡng, người phụ nữ mới nhận ra bổn phận làm mẹ của mình một cách rõ ràng và hiện hữu; đó là niềm vui trong mọi khoảnh khắc.

Phân mục: Gia đình 985


7 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập