Danh ngôn


The way to get started is to quit talking and begin doing.

The way to get started is to quit talking and begin doing.

Cách để khởi đầu là ngưng nói về vấn đề đó và bắt tay vào làm.

Phân mục: Công việc 2,282


Always believe in yourself. Do this and no matter where you are, you will have nothing to fear.

Always believe in yourself. Do this and no matter where you are, you will have nothing to fear.

Hãy luôn tin tưởng vào chính bản thân mình. Hãy làm dù bất kể nơi nào ta ở, ta sẽ không có gì để phải sợ.

Phân mục: Công việc 4,747


Our job is improving the quality of life, not just delaying death.

Our job is improving the quality of life, not just delaying death.

Việc của chúng ta là cải thiện chất lượng cuộc sống, chứ không phải kéo dài tuổi thọ.

Phân mục: Công việc 2,644


A great lover is not one who loves many, but one who loves one woman for life.

A great lover is not one who loves many, but one who loves one woman for life.

Tình yêu tuyệt vời không phải yêu nhiều người mà là yêu một người suốt đời.

Phân mục: Tình yêu 4,107


9 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập