Our job is improving the quality of life, not just delaying death.

2,637

Our job is improving the quality of life, not just delaying death.

Our job is improving the quality of life, not just delaying death.

Việc của chúng ta là cải thiện chất lượng cuộc sống, chứ không phải kéo dài tuổi thọ.

Tác giả: Patch Adams Movie

improve

improve (v.) : tốt lên
/ɪmˈpruːv/

Ex: I cannot seem to improve my memory even if I try.
Tôi dường như không thể cải thiện trí nhớ của mình ngay cả khi tôi cố gắng.

delay

delay (v.) : trì hoãn, hoãn lại
/di'lei/

Giải thích: a period of time when someone or something has to wait because of a problem
Ex: The bus was delayed due to inclement weather
Xe bus bị chậm trễ tại vì thời tiết khắc nghiệtBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập