Tình bạn


I don’t need a friend who changes when I change and who nods when I nod; my shadow does that much better.

I don’t need a friend who changes when I change and who nods when I nod; my shadow does that much better.

Tôi không cần một người bạn thay đổi khi tôi thay đổi và gật đầu khi tôi gật đầu; cái bóng của tôi làm chuyện đó tốt hơn.

Plutarch 1,625


Good books, like good friends, are few and chosen; the more select, the more enjoyable.

Good books, like good friends, are few and chosen; the more select, the more enjoyable.

Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều.

Louisa May Alcott 2,206


For the friendship of two, the patience of one is required.

For the friendship of two, the patience of one is required.

Cho tình bạn của hai người bền chặt, cần có sự kiên nhẫn của một người.

Tục ngữ Ấn Độ 1,964


Misfortune shows those who are not really friends.

Misfortune shows those who are not really friends.

Lúc khốn khó cho ta thấy những người không phải là bạn bè mình.

Aristotle 1,993


Each friend represents a world in us, a world possibly not born until they arrive, and it is only by this meeting that a ...

Each friend represents a world in us, a world possibly not born until they arrive, and it is only by this meeting that a ...

Mỗi người bạn thể hiện một thế giới trong chúng ta, một thế giới chưa thể được sinh ra cho đến khi họ tới, và chỉ bằng cuộc gặp gỡ này mà một thế giới mới đã được sinh ra.

Anais Nin 1,707


Adversity does teach who your real friends are.

Adversity does teach who your real friends are.

Hoạn nạn mới biết bạn hiền.

Lois McMaster Bujold 1,425


Without friends no one would choose to live, though he had all other goods.

Without friends no one would choose to live, though he had all other goods.

Không có bạn bè thì chẳng ai sẽ chọn để sống, mặc dù có tất cả những thứ khác đi chăng nữa.

Aristotle 1,081


Friendship: a building contract you sign with laughter and break with tears.

Friendship: a building contract you sign with laughter and break with tears.

Tình bạn là bản hợp đồng xây dựng bắt đầu từ tiếng cười và kết thúc bằng nước mắt.

Marlene Dietrich 1,212


A good laugh is sunshine in a house.

A good laugh is sunshine in a house.

Một tiếng cười vui vẻ là tia nắng lan tỏa khắp nhà.

William Makepeace Thackeray 1,167


Be slow in choosing a friend, slower in changing.

Be slow in choosing a friend, slower in changing.

Hãy chọn bạn từ từ, nhưng khi thay bạn thì phải từ từ hơn nữa.

Benjamin Franklin 1,387


It is one of the blessings of old friend that you can afford to be stupid with them.

It is one of the blessings of old friend that you can afford to be stupid with them.

Một trong những điều hạnh phúc khi có người bạn thâm tình là ta không ngần ngại tỏ ra sự ngu ngốc của mình.

Ralph Waldo Emerson 1,225


No man can be happy without a friend, nor be sure of his friend till he is unhappy.

No man can be happy without a friend, nor be sure of his friend till he is unhappy.

Không ai có thể hạnh phúc mà không có bạn bè, hay chắc chắn về bạn bè mình cho tới khi gặp bất hạnh.

Thomas Fuller 1,600


Friendship is a treasured gift, and every time I talk with you I feel as if I'm getting richer and richer.

Friendship is a treasured gift, and every time I talk with you I feel as if I'm getting richer and richer.

Tình bạn là món quà trân bảo, và mỗi khi tôi nói chuyện với bạn, tôi cảm thấy mình đã trở nên giàu có hơn.

Khuyết danh 1,369


At the shrine of friendship never say die, let the wine of friendship never run dry.

At the shrine of friendship never say die, let the wine of friendship never run dry.

Ở ngôi đền Tình bạn, đừng bao giờ nói từ chết; hãy để ly rượu tình bạn không bao giờ cạn.

Victor Hugo 987


Friendship cannot be borrowed. There is not shop where one can buy it. It is a connection between two people that is so giving.

Friendship cannot be borrowed. There is not shop where one can buy it. It is a connection between two people that is so giving.

Tình bạn không thể vay mượn. Cũng chẳng thể tìm mua ở một cửa hàng nào. Chính sự kết nối giữa hai con người làm nên tình bạn.

Khuyết danh 907


True friendship can afford true knowledge. It does not depend on darkness and ignorance.

True friendship can afford true knowledge. It does not depend on darkness and ignorance.

Tình bạn thực sự có thể mang lại tri thức thực sự. Nó không phụ thuộc vào bóng tối hay sự ngu dốt.

Henry David Thoreau 966


Odd how much it hurts when a friend moves away - and leaves behind only silence.

Odd how much it hurts when a friend moves away - and leaves behind only silence.

Đau đớn biết bao khi một người bạn ra đi – và chỉ để lại sau lưng sự im lặng.

Pam Brown 2,220


If you see a friend without a smile; give him one of yours.

If you see a friend without a smile; give him one of yours.

Nếu bạn thấy một người bạn không có nụ cười, hãy lấy nụ cười của mình cho người đó.

Khuyết danh 1,983Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập