Adversity does teach who your real friends are.

1,340

Adversity does teach who your real friends are.

Adversity does teach who your real friends are.

Hoạn nạn mới biết bạn hiền.

Tác giả: Lois McMaster Bujold

adversity

adversity (n) : nghịch cảnh, sự bất hạnh
/əd´və:siti/


Ví dụ: She overcame many adversities
Cô ấy đã vượt qua nhiều nghịch cảnhBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập