Tình yêu


A great lover is not one who loves many, but one who loves one woman for life.

A great lover is not one who loves many, but one who loves one woman for life.

Tình yêu tuyệt vời không phải yêu nhiều người mà là yêu một người suốt đời.

Khuyết danh 4,103


Deep as first love, and wild with all regret. 

Deep as first love, and wild with all regret. 

Sâu đậm như mối tình đầu, và hoang dại với bao tiếc nuối.

Alfred Lord Tennyson 2,895


It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much.

It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much.

Anh chỉ mất 1 giây để nói anh yêu em nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng tỏ điều đó.

Khuyết danh 3,424


I would rather be poor and in love with you, than being rich and not having anyone.

I would rather be poor and in love with you, than being rich and not having anyone.

Thà nghèo mà yêu còn hơn giàu có mà cô độc.

Khuyết danh 2,042


You know when you love someone when you want them to be happy even if their happiness means that you are not part of it.

You know when you love someone when you want them to be happy even if their happiness means that you are not part of it.

Bạn biết rằng khi bạn yêu một người là lúc bạn mong muốn người đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc của họ có nghĩa là bạn không có trong đó.

Julia L. Roberts 3,405


The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself.

The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself.

Cảm giác mất mát duy nhất mà bạn thật sự cảm nhận được là khi bạn yêu một ai đó hơn cả chính bản thân mình.

Good Will Hunting Movie 2,070


To the world you may be one person but to one person you may be the world.

To the world you may be one person but to one person you may be the world.

Đối với thế giới này bạn có thể chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn có thể là cả một thế giới.

Bill Wilson 3,420


Don't try so hard, the best things come when you least expect them to.

Don't try so hard, the best things come when you least expect them to.

Đừng vội vã đi qua cuộc đời vì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn đúng vào lúc mà bạn ít ngờ tới nhất.

Khuyết danh 2,893


Don’t let false love fool you, but don’t let real love pass you by.

Don’t let false love fool you, but don’t let real love pass you by.

Đừng để tình yêu sai lầm đánh lừa bạn, nhưng đừng để tình yêu thực sự đi qua mình.

Khuyết danh 2,632


Love is a short word, easy to spell, difficult to define, impossible to live without.

Love is a short word, easy to spell, difficult to define, impossible to live without.

Yêu là một từ ngắn ngủi, dễ đánh vần, khó định nghĩa, sống thiếu nó là không thể.

Khuyết danh 2,353


The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can’t have them.

The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can’t have them.

Cách tệ nhất để nhớ một người là khi bạn ở ngồi bên người đó và biết rằng người đó không bao giờ thuộc về bạn.

William Shakespeare 2,875


You know you love someone when you cannot put into words how they make you feel.

You know you love someone when you cannot put into words how they make you feel.

Ta biết rằng ta yêu một người khi ta không thể diễn đạt thành lời cảm giác mà người ấy mang lại cho ta.

Margaret Mead 2,194


A man falls in love through his eyes, a woman through her ears.

A man falls in love through his eyes, a woman through her ears.

Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt.

Woodrow Wyatt 2,174


I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you.

I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you.

Tôi yêu em không phải vì em là ai, mà là vì tôi là người thế nào khi ở bên em.

Roy Croft 5,290


Love will find a way. 

Love will find a way. 

Tình yêu sẽ mở lối. 

Khuyết danh 2,058


Don’t cry because it is over, smile because it happened.

Don’t cry because it is over, smile because it happened.

Hãy đừng khóc khi một điều gì đó kết thúc, hãy mỉm cười vì điều đó đến.

Dr.Seuss 4,408


It's nice when someone remembers the small details about you. Not because you keep reminding them, but because they care.

It's nice when someone remembers the small details about you. Not because you keep reminding them, but because they care.

Thật tuyệt khi một ai đó nhớ từng chi tiết nhỏ về mình. Không phải vì họ được nhắc thường xuyên mà chỉ vì họ thật sự quan tâm đến ta.

Me Before You Movie 2,523


Once you've met someone you never really forget them.

Once you've met someone you never really forget them.

Một khi ta đã gặp ai đó thì rất khó để quên được họ.

Spirited Away Movie 4,378Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập