I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you.

3,283

I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you.

I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you.

Tôi yêu em không phải vì em là ai, mà là vì tôi là người thế nào khi ở bên em.

Tác giả: Roy Croft

because

because (prep) : bởi vì
/bi'kɔz/


Ví dụ: I did it because he told me to.
Tôi làm vì anh anh ấy nói tôi làmBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)