I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you.

5,127

I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you.

I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you.

Tôi yêu em không phải vì em là ai, mà là vì tôi là người thế nào khi ở bên em.

Tác giả: Roy Croft

because

because (prep) : bởi vì
/bi'kɔz/


Ví dụ: I did it because he told me to.
Tôi làm vì anh anh ấy nói tôi làmBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập