Gia đình


It is only in the act of nursing that a woman realizes her motherhood in visible and tangible fashion; it is a joy of every ...

It is only in the act of nursing that a woman realizes her motherhood in visible and tangible fashion; it is a joy of every ...

Chỉ trong hành động nuôi dưỡng, người phụ nữ mới nhận ra bổn phận làm mẹ của mình một cách rõ ràng và hiện hữu; đó là niềm vui trong mọi khoảnh khắc.

Balzac 1,540


A family is a place where principles are hammered and honed on the anvil of everyday living.

A family is a place where principles are hammered and honed on the anvil of everyday living.

Gia đình là nơi mà những nguyên tắc được rèn và mài dũa trên cái đe của cuộc sống hàng ngày.

Charles R. Swindoll 2,053


Is this what family is like: the feeling that everyone’s connected, that with one piece missing, the whole thing’s broken?

Is this what family is like: the feeling that everyone’s connected, that with one piece missing, the whole thing’s broken?

Gia đình có phải là: cảm xúc mà mọi người cùng kết nối, cảm xúc khi mà một miếng ghép mất đi, là tất cả bị đổ vỡ?

Trenton Lee Stewart 1,227


A man should never neglect his family for business.

A man should never neglect his family for business.

Người đàn ông không nên bao giờ bỏ bê gia đình anh ấy vì công việc.

Walt Disney 1,395


No matter what the issue, no matter how bad how seemingly hopeless, a mother never gives up on you because she knows love ...

No matter what the issue, no matter how bad how seemingly hopeless, a mother never gives up on you because she knows love ...

Không quan trọng là vấn đề gì, không quan trọng sự tuyệt vọng có vẻ tồi tệ thế nào, một người mẹ không bao giờ từ bỏ bạn vì họ biết tình yêu là bất bại, bởi vì nó là trời ban cho.

Khuyết danh 1,352


A mother understands what a child does not say.

A mother understands what a child does not say.

Người mẹ hiểu được lời đứa trẻ chưa nói.

Khuyết danh 1,098


I love my father as the stars — he’s a bright shining example and a happy twinkling in my heart.

I love my father as the stars — he’s a bright shining example and a happy twinkling in my heart.

Tôi yêu thương và kính trọng cha mình như tình yêu tôi dành cho các vì sao sáng trên bầu trời. Ông ấy luôn là một tấm gương soi sáng cho tôi và là ánh sáng hạnh phúc trong trái tim tôi.

Terri Guillemets 1,617


Dad, your guiding hand on my shoulder will remain with me forever.

Dad, your guiding hand on my shoulder will remain with me forever.

Cha, bàn tay dẫn lối của người trên đôi vai tôi sẽ luôn theo tôi suốt cuộc đời này.

Khuyết danh 1,074


A father’s goodness is higher than the mountain, a mother’s goodness deeper than the sea.

A father’s goodness is higher than the mountain, a mother’s goodness deeper than the sea.

Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Japanese Proverb 2,402


My father gave me the greatest gift anyone could give another person, he believed in me.

My father gave me the greatest gift anyone could give another person, he believed in me.

Bố tôi đã trao cho tôi món quà lớn nhất mà bất cứ ai cũng có thể trao cho bất kỳ người nào, đó là niềm tin của ông ấy.

Jim Valvano 1,387


It is not flesh and blood but the heart which makes us fathers and sons.

It is not flesh and blood but the heart which makes us fathers and sons.

Không chỉ là máu thịt mà chính trái tim đã khiến chúng ta trở thành cha con.

Friedrich Schiller 1,784


The most important thing a father can do for his children is to love their mother.

The most important thing a father can do for his children is to love their mother.

Điều lớn lao nhất mà một người cha có thể dành cho con của mình đó là tình yêu ông ấy dành cho vợ của ông ấy.

Rev. Theodore Hesburgh 1,051


Being a father is the most important role I will ever play and if I don’t do this well, no other thing I do really matters.

Being a father is the most important role I will ever play and if I don’t do this well, no other thing I do really matters.

Trở thành một người cha là điều quan trọng nhất mà tôi từng được làm. Nếu tôi không làm tốt việc làm cha thì tôi không thể làm tốt bất kỳ việc gì.

Michael Josephson 943


One father is more than a hundred schoolmasters. 

One father is more than a hundred schoolmasters. 

Một người cha còn hơn trăm bạn đồng môn.

George Herbert 991


Love and grief and motherhood, Fame and mirth and scorn – these are all shall befall, Any woman born.

Love and grief and motherhood, Fame and mirth and scorn – these are all shall befall, Any woman born.

Tình yêu, đau khổ và tình mẹ, Danh vọng, niềm vui và sự khinh miệt – tất cả những điều này sẽ đến, với bất kỳ người phụ nữ nào.

Margaret Widdemer 941


No one understands my ills, nor the terror that fills my breast, who does not know the heart of a mother.

No one understands my ills, nor the terror that fills my breast, who does not know the heart of a mother.

Không ai có thể hiểu những đau khổ, hay nỗi kinh hoàng dâng lên trong lồng ngực, nếu người đó không hiểu trái tim của một người mẹ.

Marie Antoinette 917


When you are a mother, you are never really alone in your thoughts. A mother always has to think twice, once for herself ...

When you are a mother, you are never really alone in your thoughts. A mother always has to think twice, once for herself ...

Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái.

Sophia Loren 1,427


Mother’s love is peace. It need not be acquired, it need not be deserved.

Mother’s love is peace. It need not be acquired, it need not be deserved.

Tình yêu của người mẹ thật là bình yên, nó không cần phải đấu tranh để đạt được, nó cũng không cần bạn phải cố gắng để trở nên xứng đáng.

Erich Fromm 1,312Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập