A man should never neglect his family for business.

643

A man should never neglect his family for business.

A man should never neglect his family for business.

Người đàn ông không nên bao giờ bỏ bê gia đình anh ấy vì công việc.

Tác giả: Walt Disney (December 5, 1901 – December 15, 1966)

neglect

neglect (v.) : xao lãng, bỏ bê, lơ là
/nɪˈɡlekt/

Ex: He neglected to write to her.
Anh ta xao lãng việc viết thư cho cô ấy.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)