Cuộc sống


Knowing others is wisdom, know yourself is enlightenment.

Knowing others is wisdom, know yourself is enlightenment.

Biết người là khôn ngoan, nhưng biết mình chính là giác ngộ.

Lao Tzu 2,944


Do not follow where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.

Do not follow where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.

Đừng đi theo con đường nào có thể dẫn đến, thay vào đó là đi đến nơi không có con đường và để lại dấu vết.

Ralph Waldo Emerson 2,249


People have different reasons for the way they live their life. You can not put everyone's reasons in the same box.

People have different reasons for the way they live their life. You can not put everyone's reasons in the same box.

Mỗi người có những lý do khác nhau cho cách sống của chính họ. Bạn không thể quy chụp tất cả những lý do đó đều giống như nhau.

Kevin Spacey 2,059


Don't cry over the past, it's gone. Don't stress about the future, it hasn't arrived. Live in the present and make it beautiful.

Don't cry over the past, it's gone. Don't stress about the future, it hasn't arrived. Live in the present and make it beautiful.

Đừng khóc tiếc nuối cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đừng căng thẳng cho những việc chưa xảy ra trong tương lai. Hãy sống trọn vẹn ở thời điểm hiện tại và làm nó thật tươi đẹp.

Khuyết danh 2,765


Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.

Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.

Nhiều thất bại trong cuộc sống là do lúc bỏ cuộc, người ta không nhận ra họ đã gần thành công đến mức nào rồi.

Khuyết danh 2,867


Life is not about waiting for the storm to pass, it's about learning to dance in the rain.

Life is not about waiting for the storm to pass, it's about learning to dance in the rain.

Sống không phải là chờ cơn bão đi qua, mà là học cách nhảy múa dưới cơn mưa.

Khuyết danh 4,153


In the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years.

In the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years.

Cuối cùng, chính cuộc sống của ta trong những năm qua mới quan trọng chứ không phải những năm tháng trong cuộc đời mình.

Abraham Lincoln 2,519


A coward gets scared and quits. A hero gets scared but still goes on.

A coward gets scared and quits. A hero gets scared but still goes on.

Kẻ hèn nhát khiếp sợ và bỏ cuộc. Vị anh hùng sợ nhưng vẫn tiếp tục.

Khuyết danh 1,265


In the confrontation between the stream and the rock, the stream always wins, not through strength but by perseverance.

In the confrontation between the stream and the rock, the stream always wins, not through strength but by perseverance.

Trong sự đương đầu giữa dòng suối và hòn đá, dòng suối luôn luôn thắng, không phải qua sức mạnh mà bằng sự bền bỉ.

H. Jackson Brown 2,602


Learn to be happy with what you have while you pursue all that you dream.

Learn to be happy with what you have while you pursue all that you dream.

Hãy học cách hạnh phúc với những gì bạn có trong khi bạn đang theo đuổi tất cả những gì mình mơ ước.

Jim Rohn 2,915


It's better to cross the line and suffer the consequences than to just stare at the line for the rest of your life.

It's better to cross the line and suffer the consequences than to just stare at the line for the rest of your life.

Thà dám thử và chấp nhận hậu quả nếu có còn hơn là đứng ngó mà không dám làm gì hết trong suốt quãng đời còn lại

Khuyết danh 1,751


Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important is not to stop questioning.

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important is not to stop questioning.

Học hỏi từ quá khứ, sống cho hiện tại, hy vọng cho tương lai. Điều quan trọng là đừng bao giờ ngừng đặt câu hỏi.

Albert Einstein 2,674


Enjoy the little things in life for one day you'll look back and realize they were the big things.

Enjoy the little things in life for one day you'll look back and realize they were the big things.

Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống bởi vì một ngày bạn sẽ nhìn lại và nhận ra họ là những điều thật lớn lao.

Kurt Vonnegut 2,412


Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a tragedy for the poor.

Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a tragedy for the poor.

Cuộc sống là 1 giấc mơ cho những người khôn ngoan, là trò chơi cho những kẻ ngốc, là 1 vở hài kịch cho người giàu, là 1 bi kịch cho người nghèo.

Sholem Aleichem 1,454


What we think determines what happens to us, so if we want to change our lives, we need to stretch our minds.

What we think determines what happens to us, so if we want to change our lives, we need to stretch our minds.

Những điều chúng ta nghĩ quyết định những điều sẽ xảy ra với chúng ta, và vì thế nếu chúng ta muốn thay đổi cuộc sống, chúng ta cần phải thay đổi từ cách suy nghĩ của chúng ta.

Wayne Dyer 2,152


How wonderful life is, now you are in the world.

How wonderful life is, now you are in the world.

Điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống là bạn đã có mặt trên thế giới này.

Khuyết danh 1,909


Nothing in life is to be feared, it's to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less.

Nothing in life is to be feared, it's to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less.

Cuộc sống không phải để sợ, mà là để hiểu. Đây chính là lúc chúng ta cần phải tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống để làm vơi bớt mọi nỗi sợ hãi.

Marie Curie 1,589


Life is 10% what happens to you and 90% how you respond to it.

Life is 10% what happens to you and 90% how you respond to it.

Cuộc sống chỉ mang lại cho chúng ta 10% cơ hội, 90% còn lại là do chúng ta trải nghiệm như thế nào với nó

Lou Holtz 1,977Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập