In the confrontation between the stream and the rock, the stream always wins, not through strength but by perseverance.

1,905

In the confrontation between the stream and the rock, the stream always wins, not through strength but by perseverance.

In the confrontation between the stream and the rock, the stream always wins, not through strength but by perseverance.

Trong sự đương đầu giữa dòng suối và hòn đá, dòng suối luôn luôn thắng, không phải qua sức mạnh mà bằng sự bền bỉ.

Tác giả: H. Jackson Brown (1940)

confrontation

confrontation (n) : sự đương đầu, sự chạm trán
/,kɔnfrʌn'tei∫n/


Ví dụ: She wanted to avoid another confrontation with her father.
Cô ấy muốn tránh một cuộc đối đầu với cha cô ấy

stream

stream (n) : dòng suối
/stri:m/


Ví dụ: We waded across a shallow stream.
Chúng tôi lội qua một con suối cạn

perseverance

perseverance (n) : tính kiên nhẫn, tính kiên trì
/¸pə:si´viərəns/


Ví dụ: They showed great perseverance in the face of difficulty.
Họ đã cho thấy được tính kiên trì rất lớn khi đối mặt với khó khănBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)