Do not follow where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.

1,026

Do not follow where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.

Do not follow where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.

Đừng đi theo con đường nào có thể dẫn đến, thay vào đó là đi đến nơi không có con đường và để lại dấu vết.

Tác giả: Ralph Waldo Emerson (May 25, 1803 – April 27, 1882)

follow

follow (v.) : đi theo, theo sau
/ˈfɒləʊ/

Ex: He followed her into the house.
Anh ta đã đi theo cô ấy vào nhà

path

path (n.) : đường mòn, đường dẫn
/pæθ/

Ex: The path led up a steep hill.
Con đường dẫn lên một ngọn đồi dốc

trail

trail (n.) : đường mòn
/treil/

Ex: country parks with nature trails
Công viên quốc gia với con đường mòn tự nhiênBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)