Enjoy the little things in life for one day you'll look back and realize they were the big things.

935

Enjoy the little things in life for one day you'll look back and realize they were the big things.

Enjoy the little things in life for one day you'll look back and realize they were the big things.

Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống bởi vì một ngày bạn sẽ nhìn lại và nhận ra họ là những điều thật lớn lao.

Tác giả: Kurt Vonnegut (November 11, 1922 – April 11, 2007)

realize

realize (v) : nhận ra, nhận thức
/ˈriːəlaɪz/


Ví dụ: I don't think you realize how important this is to her.
Tôi không nghĩ bạn nhận thức được điều đó quan trọng như thế nào với cô ấyBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)