Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important is not to stop questioning.

1,274

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important is not to stop questioning.

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important is not to stop questioning.

Học hỏi từ quá khứ, sống cho hiện tại, hy vọng cho tương lai. Điều quan trọng là đừng bao giờ ngừng đặt câu hỏi.

Tác giả: Albert Einstein (14 March 1879 – 18 April 1955)

important

important (adj) : quan trọng, trọng đại
/ɪmˈpɔːtnt/


Ví dụ: I have an important announcement to make.
Tôi có một thông báo quan trọng cần thông báoBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)