Learn to be happy with what you have while you pursue all that you dream.

1,996

Learn to be happy with what you have while you pursue all that you dream.

Learn to be happy with what you have while you pursue all that you dream.

Hãy học cách hạnh phúc với những gì bạn có trong khi bạn đang theo đuổi tất cả những gì mình mơ ước.

Tác giả: Jim Rohn (September 17, 1930 – December 5, 2009)

pursue

pursue (v) : đuổi theo, đi theo, theo đuổi
/pә'sju:/


Ví dụ: She wishes to pursue a medical career.
Cô ấy mong muốn theo đuổi ngành y tếBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)