A coward gets scared and quits. A hero gets scared but still goes on.

694

A coward gets scared and quits. A hero gets scared but still goes on.

A coward gets scared and quits. A hero gets scared but still goes on.

Kẻ hèn nhát khiếp sợ và bỏ cuộc. Vị anh hùng sợ nhưng vẫn tiếp tục.

Tác giả: Khuyết danh

Coward

Coward (n) : Người nhát gan, kẻ hèn nhát
/'kauəd/


Ví dụ: You coward! What are you afraid of?
Bạn hèn nhát quá! Bạn sợ cái gì vậy?

hero

hero (n) : anh hùng
/ˈhɪərəʊ/


Ví dụ: one of the country’s national heroes
Một trong những anh hùng dân tộc của đất nướcBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)