Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a tragedy for the poor.

933

Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a tragedy for the poor.

Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a tragedy for the poor.

Cuộc sống là 1 giấc mơ cho những người khôn ngoan, là trò chơi cho những kẻ ngốc, là 1 vở hài kịch cho người giàu, là 1 bi kịch cho người nghèo.

Tác giả: Sholem Aleichem (March 2, 1859 – May 13, 1916)

wise

wise (adj) : khôn ngoan, sáng suốt
/waiz/

fool

fool (n) : người khờ dại, người ngu xuẩn
/fu:l/


Ví dụ: I felt a fool when I realized my mistake.
Tôi cảm thấy mình đúng là người ngu xuẩn khi tôi nhận ra lỗi lầm của mình

comedy

comedy : Hài kịch
/ˈkɒmədi/

tragedy

tragedy (n) : bi kịch
/ˈtrædʒədi/


Ví dụ: It's a tragedy that she died so young.
Đó là một bi kịch khi cô ấy chết quá trẻBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập