Mother’s love is peace. It need not be acquired, it need not be deserved.

1,235

Mother’s love is peace. It need not be acquired, it need not be deserved.

Mother’s love is peace. It need not be acquired, it need not be deserved.

Tình yêu của người mẹ thật là bình yên, nó không cần phải đấu tranh để đạt được, nó cũng không cần bạn phải cố gắng để trở nên xứng đáng.

Tác giả: Erich Fromm (March 23, 1900 – March 18, 1980)

peace

peace (n) : sự yên bình, sự hòa thuận
/piːs/


Ví dụ: She lay back and enjoyed the peace of the summer evening.
Cô ấy nằm xuống và tận hưởng sự bình yêu của buổi chiều mùa hè

acquire

acquire (v) : đạt được, giành được
/ə'kwaiə/

Giải thích: to gain something by your own efforts

Ví dụ: She has acquired a good knowledge of English.
Cô ấy đã đạt được một kiến thức tốt về tiếng Anh

deserved

deserved (adj) : xứng đáng
/di'zə:vd/


Ví dụ: Their victory was thoroughly deserved.
Chiến thắng của họ rất xứng đángBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập