When you are a mother, you are never really alone in your thoughts. A mother always has to think twice, once for herself ...

1,336

When you are a mother, you are never really alone in your thoughts. A mother always has to think twice, once for herself ...

When you are a mother, you are never really alone in your thoughts. A mother always has to think twice, once for herself and once for her child.

Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái.

Tác giả: Sophia Loren (20 September 1934))

alone

alone (adj, adv) : một mình
/əˈləʊn/


Ví dụ: I don't like going out alone at night.
Tôi không thích đi ra ngoài một mình vào ban đêmBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập