No one understands my ills, nor the terror that fills my breast, who does not know the heart of a mother.

859

No one understands my ills, nor the terror that fills my breast, who does not know the heart of a mother.

No one understands my ills, nor the terror that fills my breast, who does not know the heart of a mother.

Không ai có thể hiểu những đau khổ, hay nỗi kinh hoàng dâng lên trong lồng ngực, nếu người đó không hiểu trái tim của một người mẹ.

Tác giả: Marie Antoinette (2 November 1755 – 16 October 1793)

ill

ill (adj) : Đau yếu, ốm
/il/


Ví dụ: She was taken ill suddenly.
Đột nhiên cô ấy bị ốm

terror

terror (n) : sự kinh hoàng, sự khiếp sợ
/ˈterər/


Ví dụ: She lives in terror of losing her job.
Cô ấy sống trong sự lo sợ mất việc

breast

breast (n) : ngực, lòng, tâm trạng (nghĩa bóng)
/brɛst/


Ví dụ: She put the baby to her breast.
Cô ấy đặt đứa bé lên ngực của mìnhBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập