A father’s goodness is higher than the mountain, a mother’s goodness deeper than the sea.

2,278

A father’s goodness is higher than the mountain, a mother’s goodness deeper than the sea.

A father’s goodness is higher than the mountain, a mother’s goodness deeper than the sea.

Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Tác giả: Japanese Proverb

goodness

goodness (n) : lòng tốt, tính tốt
/´gudnis/

Ví dụ: We like to think that goodness exists in everyone.
Chúng ta thường nghĩ rằng lòng tốt tồn tại trong tất cả mọi người

deep

deep (adj) : sâu
/di:p/

Ví dụ: the lake was deep and cold
cái hồ thì sâu và lạnhBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập