It is not flesh and blood but the heart which makes us fathers and sons.

1,690

It is not flesh and blood but the heart which makes us fathers and sons.

It is not flesh and blood but the heart which makes us fathers and sons.

Không chỉ là máu thịt mà chính trái tim đã khiến chúng ta trở thành cha con.

Tác giả: Friedrich Schiller (10 November 1759 – 9 May 1805)

flesh

flesh (n) : thịt, xác thịt
/fle∫/


Ví dụ: The trap had cut deeply into the rabbit's flesh.
Cái bẫy đã cắt sâu vào thịt của con thỏ

blood

blood (n) : máu
/blʌd/


Ví dụ: He lost a lot of blood in the accident.
Anh ấy đã mất rất nhiều máu trong vụ tai nạnBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập