Love and grief and motherhood, Fame and mirth and scorn – these are all shall befall, Any woman born.

888

Love and grief and motherhood, Fame and mirth and scorn – these are all shall befall, Any woman born.

Love and grief and motherhood, Fame and mirth and scorn – these are all shall befall, Any woman born.

Tình yêu, đau khổ và tình mẹ, Danh vọng, niềm vui và sự khinh miệt – tất cả những điều này sẽ đến, với bất kỳ người phụ nữ nào.

Tác giả: Margaret Widdemer (September 30, 1884 – July 14, 1978)

grief

grief (n) : nỗi đau buồn, nỗi thương tiếc
/gri:f/


Ví dụ: She was overcome with grief when her husband died.
Cô ấy đã vượt qua nỗi đau buồn khi chồng cô ấy chết

motherhood

motherhood (n) : chức năng làm mẹ, tình mẹ
/'mʌðəhud/


Ví dụ: Motherhood suits her
Chức năng làm mẹ phù hợp với cô ấy

fame

fame (n) : tiếng tăm, danh tiếng
/feim/


Ví dụ: She went to Hollywood in search of fame and fortune.
Cô ấy đã đến Hollywood để tìm kiếm danh vọng và vận may

mirth

mirth (n) : sự vui vẻ, niềm vui
/mə:θ/


Ví dụ: The performance produced much mirth among the audience.
Buổi trình diễn đã tạo ra nhiều niềm vui cho khán giả

scorn

scorn (n) : Sự khinh bỉ, sự khinh miệt
/skɔ:n/


Ví dụ: She was unable to hide the scorn in her voice.
Cô ta không thể che dấu sự khinh bỉ trong giọng nói của cô taBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập