A great lover is not one who loves many, but one who loves one woman for life.

4,092

A great lover is not one who loves many, but one who loves one woman for life.

A great lover is not one who loves many, but one who loves one woman for life.

Tình yêu tuyệt vời không phải yêu nhiều người mà là yêu một người suốt đời.

Tác giả: Khuyết danh

great

great (adj.) : tuyệt vời
/greɪt/

Ex: She's really great.
Cô ấy thực sự tuyệt vời.

lover

lover (n.) : người yêu
/´lʌvə/

Ex: We were lovers for several years
Chúng tôi là người yêu trong nhiều nămBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập