The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can’t have them.

2,800

The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can’t have them.

The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can’t have them.

Cách tệ nhất để nhớ một người là khi bạn ở ngồi bên người đó và biết rằng người đó không bao giờ thuộc về bạn.

Tác giả: William Shakespeare (26 April 1564 – 23 April 1616)

miss

miss (v) : thấy nhớ (ai đó)
/'mis/


Ví dụ: She will be greatly missed when she leaves
Cô ấy sẽ được nhớ rất nhiều khi cô ấy rời đi

worst

worst (adj) : tệ nhất
/wə:st/


Ví dụ: What's the worst thing that could happen?
Điều tệ nhất có thể xãy ra là gì?

beside

beside (prep) : bên cạnh
/bi´said/


Ví dụ: He sat beside her all night.
Anh ấy ngồi bên cạnh cô ta suốt đêmBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập