Don’t cry because it is over, smile because it happened.

4,220

Don’t cry because it is over, smile because it happened.

Don’t cry because it is over, smile because it happened.

Hãy đừng khóc khi một điều gì đó kết thúc, hãy mỉm cười vì điều đó đến.

Tác giả: Dr.Seuss (March 2, 1904 – September 24, 1991)

smile

smile (v) : cười, mỉm cười
/smaɪl/


Ví dụ: He never seems to smile.
anh ta dường như không bao giờ cười

happen

happen (v) : Xảy ra
/'hæpən/


Ví dụ: You'll never guess what's happened!
Em sẽ không bao giờ đoán được chuyện gì đã xảy ra đâuBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập