Don’t let false love fool you, but don’t let real love pass you by.

2,569

Don’t let false love fool you, but don’t let real love pass you by.

Don’t let false love fool you, but don’t let real love pass you by.

Đừng để tình yêu sai lầm đánh lừa bạn, nhưng đừng để tình yêu thực sự đi qua mình.

Tác giả: Khuyết danh

real

real (adj) : thật, thật sự
/ˈriːəl/

Ví dụ: We have a real chance of success
Chúng tôi có một cơ hội thực sự của thành công

false

false (adj) : giả, sai
/fɔ:ls/

Ví dụ: She gave false i
Cô ấy đã cho tôi saiBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập