I would rather be poor and in love with you, than being rich and not having anyone.

2,042

I would rather be poor and in love with you, than being rich and not having anyone.

I would rather be poor and in love with you, than being rich and not having anyone.

Thà nghèo mà yêu còn hơn giàu có mà cô độc.

Tác giả: Khuyết danh

rich

rich (adj.) : giàu
/ritʃ/

Ex: Nobody gets rich from writing nowadays.
Ngày nay không có ai trở nên giàu có từ viết lách

poor

poor (adj.) : nghèo, bần cùng
/puə/

Ex: They were too poor to buy shoes for the kids
Họ đã quá nghèo để mua giày cho trẻ emBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập