I would rather be poor and in love with you, than being rich and not having anyone.

1,007

I would rather be poor and in love with you, than being rich and not having anyone.

I would rather be poor and in love with you, than being rich and not having anyone.

Thà nghèo mà yêu còn hơn giàu có mà cô độc.

Tác giả: Khuyết danh

rich

rich (adj.) : giàu
/ritʃ/

Ex: Nobody gets rich from writing nowadays.
Ngày nay không có ai trở nên giàu có từ viết lách

poor

poor (adj.) : nghèo, bần cùng
/puə/

Ex: They were too poor to buy shoes for the kids
Họ đã quá nghèo để mua giày cho trẻ emBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)