It is one of the blessings of old friend that you can afford to be stupid with them.

1,166

It is one of the blessings of old friend that you can afford to be stupid with them.

It is one of the blessings of old friend that you can afford to be stupid with them.

Một trong những điều hạnh phúc khi có người bạn thâm tình là ta không ngần ngại tỏ ra sự ngu ngốc của mình.

Tác giả: Ralph Waldo Emerson

afford

afford (v) : có thể, có đủ khả năng
/ə'fɔ:d/


Ví dụ: None of them could afford £50 for a ticket.
Không ai có thể ả 50 đô cho 1 tấm vé

stupid

stupid (adj) : ngu
/ˈstupɪd/


Ví dụ: It was a pretty stupid thing to do.
Đó là thứ ngu ngốc để làmBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập