Be slow in choosing a friend, slower in changing.

1,311

Be slow in choosing a friend, slower in changing.

Be slow in choosing a friend, slower in changing.

Hãy chọn bạn từ từ, nhưng khi thay bạn thì phải từ từ hơn nữa.

Tác giả: Benjamin Franklin

slow

slow (adj) : chậm
/sləʊ/


Ví dụ: Progress was slower than expected.
tiến độ chậm hơn mong đợi

change

change (v) : thay đổi
/tʃeinʤ/


Ví dụ: Her life changed completely when she won the lottery.
Cuộc sống của cô ấy thay đổi hoàn toàn khi cô trúng xổ sốBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập