No man can be happy without a friend, nor be sure of his friend till he is unhappy.

1,538

No man can be happy without a friend, nor be sure of his friend till he is unhappy.

No man can be happy without a friend, nor be sure of his friend till he is unhappy.

Không ai có thể hạnh phúc mà không có bạn bè, hay chắc chắn về bạn bè mình cho tới khi gặp bất hạnh.

Tác giả: Thomas Fuller

happy

happy (adj) : hạnh phúc
/ /ˈhæpi//


Ví dụ: We are happy to announce the engagement of our daughter.
Chúng tôi rất hạnh phúc thông báo lễ đính hôn của con gái chúng tôi

unhappy

unhappy (adj) : Không hài lòng, không vui
/ʌnˈhæpi/


Ví dụ: I didn't realize but he was deeply unhappy at that time.
Tôi thật sự đã không nhận ra, nhưng lúc đó anh ấy đã rất không hài lòngBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập