A good laugh is sunshine in a house.

1,098

A good laugh is sunshine in a house.

A good laugh is sunshine in a house.

Một tiếng cười vui vẻ là tia nắng lan tỏa khắp nhà.

Tác giả: William Makepeace Thackeray

sunshine

sunshine (n) : ánh nắng, ánh sáng mặt trời
/'sʌn∫ain/


Ví dụ: She brought sunshine into our dull lives.
Cô ấy đã mang ánh nắng mặt trời vào cuộc sống tẻ nhạt của chúng tôi

laugh

laugh (n) : tiếng cười (cười lớn)
/lɑ:f/


Ví dụ: You never laugh at my jokes!
Em chưa bao giờ cười với những câu chuyện cười của anhBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập