The way to get started is to quit talking and begin doing.

2,184

The way to get started is to quit talking and begin doing.

The way to get started is to quit talking and begin doing.

Cách để khởi đầu là ngưng nói về vấn đề đó và bắt tay vào làm.

Tác giả: Walt Disney (December 5, 1901 – December 15, 1966)

start

start (v) : bắt đầu
/stɑːrt/


Ví dụ: He's just started a new job.
Anh ấy vừa mới bắt đầu một công việc mới

talk

talk (v) : nói chuyện, chuyện trò
/tɔ:k/


Ví dụ: the two men talked
hai người đàn ông đã nói chuyện với nhauBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập