Các cụm từ với FULL và FILL

21,066

Các cụm từ với FULL và FILL

 

 1. Cụm từ với Full
 • Full :nắm giữ và chứa đựng nhiều hết mức , đầy
 • To be full of hopes : chứa chan hi vọng
 • To give full details: cho đầy đủ chi tiết
 • Full : Hoàn toàn bận suy nghĩ về cái gì
 • Full : no nê. Ex : a full stomach
 • Full : Trọn vẹn
 • To be full of oneself : tự phụ tự mãn
 • At full stretch : bằng tất cả khả năng mình có được
 • To fall at full leghth : ngã song soài
 • In full swing , in full blast : lúc sôi nổi hang say nhất
 • To come full circle : quay về điểm xuất phát
 • To come to a full stop : dừng lại hẳn
 • To draw oneself up to one’s full height : vươn thẳng người
 • Full of beans : trần trề sức sống
 • Full of the joys of spring : sôi nổi vui tươi
 • Full of one’s own importance : ngạo mạn
 • To give sb full play : cho toàn quyền hành động
 • To have one’s hands full : bận bịu quá chừng
 • In full sail : căng hết buồm đón gió
 • To give full measure : cung cấp đủ lượng cần thiết
 • Full many time : rất nhiều lần
 • To know st full well : biết rõ điều gì
 • In full : đầy đủ không cắt bớt
 • To write one’s name in full : viết đầy đủ họ tên
 • To publish a report in full : công bố toàn văn một bản báo cáo
 • To the full : đến mức cao nhất
 • To enjioy oneself to the full : vui chơi thỏa thích

 

2. Cụm từ với Fill

 • Ngoại động từ
 • Làm đầy chứa đầy : To fill a bottle with water
 • Nhồi : To fill one’s pipe
 • Lấp kín ( một lỗ hổng ) , trám , hàn : To fill a tooth
 • Bổ nhiệm thế vào điền vào : To fill (in) a post
 • Chiếm hết ( chỗ)
 • Giữ chức vụ : To fill someone’s shoes (Thay thế ai kế vị ai ) . To fill a part ( đóng vai trò )
 • Làm thỏa thích làm thỏa mãn : To fill someone to repletion with drink
 • Thực hiện : thực hiện đơn đặt hàng ( to fill an order)
 • Nội động từ
 • To fill in :điền vào ghi vào
 • To fill out : làm căng ra
 • To fill up : đổ đầy lấp đầy
 • To fill someone in on : cung cấp cho ai thêm những chi tiết


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập