Cách sử dụng thú vị của từ MAKE trong tiếng Anh

4,959

1. Nếu bạn thi trượt, bạn bè của bạn an ủi " Make light of it", thì "make a light of it" ở đây nghĩa là gì?

Make light of = treat as unimportant (xem như là không quan trọng). Ngược với nó là Make much of=treat as very important.

2. Don’t make fun of somebody (make fun of= chế nhạo) - đừng có mà lôi ai đó ra làm trò cười!

3. Make sense (hợp lý, có thể hiểu được):

It doesn’t make any sense - Chẳng hợp lý gì cả, chẳng hiểu gì cả.

4. Make up someone’s mind là quyết định.

Make up trong các trường hợp khác còn có các nghĩa khác nữa:

Make up a story: Dựng nên một câu chuyện

She’s making up for a big show: Cô ấy đang trang điểm cho một buổi biểu diễn lớn.

Let me make it up to you: Để tôi đền cho bạn nhé.

You should make up with her: Hãy làm lành với cô ấy đi.

5. Nếu tra từ điển thì Make có rất nhiều nghĩa tương ứng với các cách dùng khác nhau nhưng có một số cách dùng hay và thường gặp trong thực tế, ví dụ như make believe ≈ pretend đã gặp trong bài hát nổi tiếng Thank you for loving me:

“If I tried, you'd make believe - Nếu như anh thử (nói dối), em sẽ vờ như

That you believed my lies - Rằng em tin những lời nói dối của anh”

6. Vậy make my peace with có nghĩa là gì? Make someone’s peace with có nghĩa là cam chịu với cái gì đó.

7.  Make someone’s day.

Thank you very much for your gift. It really made my day!

Rất cám ơn bạn về món quà. Nó làm tôi thực sự hạnh phúc!

8. Make ends meet (= make both ends meet) có nghĩa là xoay sở đủ sống, tức là những gì bạn làm ra thì đủ trang trải cho cuộc sống của bạn mà không thiếu thốn hay phải mắc nợ.

9. - The appointment was at 6 p.m but she couldn’t make it there in time because of the traffic jam.

- After 10 years of striving, finally he made it as the most successful talent agent in town.

Make it trong 2 trường hợp này có nghĩa là thành công hay đạt được một cái gì hay một việc gì đó.

Trường hợp 1, cô ấy đã không thành công trong việc đến điểm hẹn: Có hẹn lúc 6 giờ tối nhưng cô ấy đã không thể đến đó kịp giờ vì kẹt xe quá.

Trường hợp 2, anh ấy đã thành công trong việc phấn đấu lập nghiệp của mình: Sau 10 năm nỗ lực phấn đấu, cuối cùng anh ấy đã trở thành người đại diện cho các nghệ sĩ thành công nhất trong thành phố.

10. Các bạn hãy cố gắng make the most of (tận dụng hết, sử dụng tối đa) what you’ve learnt today và cùng chia sẻ những cách sử dụng hay của các động từ ghép, các thành ngữ với make nhé!Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)