NHỮNG CÂU GIAO TIẾP HAY TRONG CUỘC SỐNG

5,399

NHỮNG CÂU GIAO TIẾP HAY TRONG CUỘC SỐNG

1. Time is fleeing away - Thời gian thấm thoát trôi qua

2. That's for sure - Nhất định rồi

3. Take your time - Cứ từ từ

4. Poor me! - Tội cho tôi quá!

5. The same as usual - Giống như mọi khi

6. That's very kind of you - Bạn thật tử tế

7. That's all I know - Đó là tất cả những điều tôi biết

8. Take it as it comes - Bằng lòng với những gì mình có

9. That depends on each person - Điều đó tùy vào mỗi người

10. There's no way to know - Làm sao mà biết được

11. This is the best moment of my life - Đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đờiBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập