Phân biệt "day by day", " day after day" & "day to day"

22,742

Đây là 3 idioms khá phổ biến nhưng lại thường bị nhầm lẫn khi sử dụng. Chúng ta cùng xem qua một số ví dụ dưới đây để biết cách phân biệt những cụm từ này nhé!


 

1. Day after day: ngày này qua ngày khác, chỉ một việc làm hằng ngày có vẻ buồn chán.

Ví dụ:
+ He wears the same clothes day after day.
(Anh ta vẫn mặc một bộ quần áo, ngày này qua ngày khác.)

+ She hates doing the same work day after day.
(Bà ta ghét làm một công việc hết ngày này qua ngày khác.)

2. Day by day: từ từ và đều đặn, từng ngày.

Ví dụ:
+ The patient got better day by day.
(Bệnh nhân bình phục dần dần.)

3. Day to day: hàng ngày, daily.

Ví dụ:
+ Students’ homework should be checked on a day-to-day basis.
(Nên kiểm soát bài vở của học sinh hàng ngày.)

+ Live a day-to-day existence
(Sống trong tình trạng được ngày nào biết ngày đó.)



2 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập