Phân biệt Learn & Study

3,064

Study là gì?

Study: read, memorise facts, attend school (classes, subjects, degrees)

"Study" được giải thích là hành động thiên nhiều về việc bạn nỗ lực nhớ, học thuộc một loại kiến thức gì đó. Chính vì vậy, "study" dùng phổ biến khi bạn ở trường "at school".

Ví dụ: study Maths, study Medical degree

Learn là gì?

Learn: gain knowledge, skills by studying, practicing, being taught or experience something

"Learn" được giải thích bằng việc học một cách tự nhiên, thấm dần vào nhận thức mà không phải nỗ lực.

Ví dụ: A child learns to speak from their parents.

"Learn" còn là việc học hỏi cho thấy bạn hiểu, thấm nhuần và rút ra được kiến thức, kỹ năng cho bản thân.

Ví dụ: learn to ride a bike, learn to play the piano, learn to make money.

So sánh sự khác nhau về cách dùng giữa study và learn trong tiếng anh

Điều khiến nhiều bạn nhầm lẫn giữa hai từ này là bởi "study" là một trong các cách để "learn". Bạn cố gắng học thuộc, đọc, ghi nhớ một điều gì để hiểu về nó, và từ đó có thể sử dụng trong những trường hợp khác nhau. Ngay từ định nghĩa "learn", bạn có thể thấy các cách để "learn" là "studying, practicing, being taught or experience". Ví dụ:

- I study English grammar to learn it.(Tôi học thuộc ngữ pháp tiếng Anh để hiểu, dùng được nó).

- I studied until 3am but I did not learn anything (Tôi ngồi học đến tận 3 giờ sáng nhưng chẳng thu nhận được gì).

- You have to study something in order to learn how to do it (Bạn phải tìm hiểu về một vài thứ để hiểu cách làm điều đó).

Bạn cũng có thể "learn" thông qua "practice".

Ví dụ: "I learnt to play the piano by practicing every day" bởi bạn luyện tập và biến việc có thể chơi đàn thành một phần khả năng (skill) của bản thân.

Điều quan trọng ở hai từ này là: "learn" là việc  học để bạn am hiểu, sử dụng kiến thức hoặc có được kỹ năng còn "study" là việc học liên quan đến đọc hiểu, cố gắng ghi nhớ.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập