25 Minutes - Michael Learns To Rock

408,408

image
Lời bài hátLời dịch
After some time I've finally made up my mind

Sau bao đắn đo, suy nghĩ...tôi đã hiểu

Sau bao đắn đo, suy nghĩ...tôi đã hiểu
She is the girl and I really want to make her mine

Nàng là người con gái tôi hằng khao khát

Nàng là người con gái tôi hằng khao khát
I'm searching everywhere to find her again to tell her I love her

Tôi kiếm tìm khắp mọi nơi, mong gặp lại bóng dáng thân quen, để thổ lộ một lời yêu

Tôi kiếm tìm khắp mọi nơi, mong gặp lại bóng dáng thân quen, để thổ lộ một lời yêu
And I'm sorry about the things I've done

Và trong lòng tôi vẫn còn bao nuối tiếc về những điều đã qua

Và trong lòng tôi vẫn còn bao nuối tiếc về những điều đã qua
I find her standing in front of the church

Tôi thấy nàng đứng trước nhà thờ

Tôi thấy nàng đứng trước nhà thờ
The only place in town where I didn't search

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
She looks so happy in her wedding-dress

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
But she's crying while she's saying this

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Boy I've missed your kisses all the time but this is

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Twenty five minutes too late

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Though you traveled so far boy I'm sorry you are

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Twenty-five minutes too late

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Against the wind I'm going home again

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Wishing me back to the time when we were more than friends

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
But still I see her in front of the church

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
The only place in town where I didn't search

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
She looked so happy in her wedding-dress

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
But she cry while she was saying this

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Boy I've missed your kisses all the time but this is

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Twenty-five minutes too late

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Though you traveled so far boy I'm sorry you are

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Twenty-five minutes too late

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Out in the streets

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Places where hungry hearts have nothing to eat

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Inside my head

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Still I can hear the words she said

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Boy I've missed your kisses all the time but this is

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Twenty-five minutes too late

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Though you traveled so far boy I'm sorry you are

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Twenty-five minutes too late

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Boy I've missed your kisses all the time but this is

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Twenty-five minutes too late

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Though you traveled so far boy I'm sorry you are

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Twenty-five minutes too late

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I can still hear her say.......

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.


1 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập