All My Loving - The Beatles

22,626

image
Lời bài hátLời dịch
Close your eyes and I'll kiss you

Hãy nhắm mắt lại và anh sẽ hôn em

Hãy nhắm mắt lại và anh sẽ hôn em
Tomorrow I'll miss you

Ngay mai anh sẽ nhớ em lắm đấy

Ngay mai anh sẽ nhớ em lắm đấy
Remember I'll always be true

Hãy nhớ rằng anh luôn chân thật

Hãy nhớ rằng anh luôn chân thật
And then while I'm away

Và trong khi anh đi xa

Và trong khi anh đi xa
I'll write home everyday

Anh sẽ viết thư về nhà đều đặn mỗi ngày

Anh sẽ viết thư về nhà đều đặn mỗi ngày
And I'll send all my loving to you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'll pretend that I'm kissing

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
The lips I am missing

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And hope that my dreams will come true

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And then while I'm away

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'll write home everyday

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And I'll send all my loving to you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
All my loving I will send to you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
All my loving, darling, I'll be true

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Close your eyes and I'll kiss you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tomorrow I'll miss you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Remember I'll always be true

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And then while I'm away

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'll write home everyday

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And I'll send all my loving to you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
All my loving, I will send to you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
All my loving, darling I'll be true

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
All my loving, All my loving

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Wooooo, all my loving

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I will send to you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập