Beat It - Michael Jackson

69,523

image
Lời bài hátLời dịch
They told him don't you ever come around here

Bọn chúng bảo anh ta đừng bao giờ lảng vảng quay đây

Bọn chúng bảo anh ta đừng bao giờ lảng vảng quay đây
Don't wanna see your face, you better disappear

"Đừng để bọn tao thấy mặt mày nữa, tốt hơn là mày hãy biến đi"

"Đừng để bọn tao thấy mặt mày nữa, tốt hơn là mày hãy biến đi"
The fire's in their eyes and their words are really clear

Ngọn lửa trong mắt bọn chúng và những lời nói của bọn chúng đã thực sự rất rõ ràng

Ngọn lửa trong mắt bọn chúng và những lời nói của bọn chúng đã thực sự rất rõ ràng
So beat it, just beat it

Vậy thì hãy đánh bọn chúng đi, đánh đi

Vậy thì hãy đánh bọn chúng đi, đánh đi
You better run, you better do what you can

Tốt hơn là bạn phải nhanh lên, hãy làm những gì tốt nhất mà bạn có thể

Tốt hơn là bạn phải nhanh lên, hãy làm những gì tốt nhất mà bạn có thể
Don't wanna see no blood, don't be a macho man

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You wanna be tough, better do what you can

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
So beat it, but you wanna be bad

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Just beat it, beat it, beat it, beat it

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
No one wants to be defeated

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Showin' how funky and strong is your fight

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
It doesn't matter who's wrong or right

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Just beat it, beat it

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Just beat it, beat it

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Just beat it, beat it

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Just beat it, beat it

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
They're out to get you, better leave while you can

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Don't wanna be a boy, you wanna be a man

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You wanna stay alive, better do what you can

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
So beat it, just beat it

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You have to show them that you're really not scared

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're playin' with your life, this ain't no truth or dare

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
They'll kick you, then they beat you,

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Then they'll tell you it's fair

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
So beat it, but you wanna be bad

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Just beat it, beat it, beat it, beat it

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
No one wants to be defeated

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Showin' how funky and strong is your fight

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
It doesn't matter who's wrong or right

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Just beat it, beat it, beat it, beat it

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
No one wants to be defeated

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Showin' how funky and strong is your fight

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
It doesn't matter who's wrong or right

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Just beat it, beat it, beat it, beat it

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
No one wants to be defeated

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Showin' how funky and strong is your fight

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
It doesn't matter who's wrong or right

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Just beat it, beat it

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Beat it, beat it, beat it

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Beat it, beat it, beat it, beat it

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
No one wants to be defeated

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Showin' how funky and strong is your fight

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
It doesn't matter who's wrong or who's right

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Just beat it, beat it, beat it, beat it

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
No one wants to be defeated

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Showin' how funky and strong is your fight

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
It doesn't matter who's wrong or right

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Just beat it, beat it, beat it, beat it

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
No one wants to be defeated

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Showin' how funky and strong is your fight

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
It doesn't matter who's wrong or right

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập