Everything I Do (I Do It For You) - Bryan Adams

187,472

image
Lời bài hátLời dịch
Look into my eyes - you will see

Hãy nhìn vào mắt anh - em sẽ thấy

Hãy nhìn vào mắt anh - em sẽ thấy
What you mean to me

Em có ý nghĩ thế nào với anh

Em có ý nghĩ thế nào với anh
Search your heart - search your soul

Hãy lần tìm trong trái tim em - trong tâm hồn em

Hãy lần tìm trong trái tim em - trong tâm hồn em
And when you find me there you'll search no more

Và khi em tìm thấy anh thì em không cần phải tìm nữa

Và khi em tìm thấy anh thì em không cần phải tìm nữa
Don't tell me it's not worth tryin' for

Đừng bảo anh rằng điều đó không đáng để cố gắng

Đừng bảo anh rằng điều đó không đáng để cố gắng
You can't tell me it's not worth dyin' for

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You know it's true

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Everything I do - I do it for you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Look into my heart - you will find

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
There's nothin' there to hide

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Take me as I am - take my life

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I would give it all - I would sacrifice

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Don't tell me it's not worth fightin' for

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I can't help it - there's nothin' I want more

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Ya know it's true

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Everything I do - I do it for you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
There's no love - like your love

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And no other - could give more love

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
There's nowhere - unless you're there

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
All the time - all the way

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Oh - you can't tell me it's not worth tryin' for

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I can't help it - there's nothin' I want more

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I would fight for you - I'd lie for you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Walk the wire for you - ya I'd die for you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Ya know it's true

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Everything I do - I do it for you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập