Firework - Katy Perry

44,178

image
Lời bài hátLời dịch
Do you ever feel like a plastic bag,

Bạn có bao giờ cảm thấy mình giống như một túi nhựa chưa

Bạn có bao giờ cảm thấy mình giống như một túi nhựa chưa
Drifting through the wind, wanting to start again?

Trôi dạt theo làn gió đung đưa, Mong muốn được khởi đầu lần nữa?

Trôi dạt theo làn gió đung đưa, Mong muốn được khởi đầu lần nữa?
Do you ever feel, feel so paper-thin

Bạn có bao giờ cảm thấy, cảm thấy mình như một tờ giấy mỏng manh

Bạn có bao giờ cảm thấy, cảm thấy mình như một tờ giấy mỏng manh
Like a house of cards, one blow from caving in?

Như một ngôi nhà xếp bằng nhưng lá bài, Một lần thổi là cuốn trôi đi?

Như một ngôi nhà xếp bằng nhưng lá bài, Một lần thổi là cuốn trôi đi?
Do you ever feel already buried deep?

Bạn có bao giờ cảm thấy mình như bị chôn xuống mồ sâu rồi không?

Bạn có bao giờ cảm thấy mình như bị chôn xuống mồ sâu rồi không?
Six feet under screams, but no one seems to hear a thing

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Do you know that there's still a chance for you?

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
'Cause there's a spark in you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You just gotta ignite the light, and let it shine

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Just own the night like the Fourth of July

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
'Cause baby, you're a firework

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Come on, show 'em what you're worth

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Make 'em go "oh, oh, oh!"

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
As you shoot across the sky-y-y

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Baby, you're a firework

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Come on, let your colors burst

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Make 'em go "oh, oh, oh!",

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're gonna leave 'em falling down oh oh

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You don't have to feel like a waste of space

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're original, cannot be replaced

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
If you only knew what the future holds

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
After a hurricane, comes a rainbow

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Maybe the reason why all the doors are closed

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
So you could open one that leads you to the perfect road

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Like a lightning bolt, your heart will glow

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And when it's time you know

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You just gotta ignite the light, and let it shine

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Just own the night like the Fourth of July

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
'Cause baby, you're a firework

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Come on, show 'em what you're worth

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Make 'em go "oh, oh, oh!"

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
As you shoot across the sky-y-y

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Baby, you're a firework

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Come on, let your colors burst

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Make 'em go "oh, oh, oh!"

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're gonna leave 'em falling down oh oh

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Boom, boom, boom

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Even brighter than the moon, moon, moon

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
It's always been inside of you, you, you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And now it's time you let it through-ooh-ooh

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
'Cause baby, you're a firework

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Come on, show 'em what you're worth

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Make 'em go "oh, oh, oh!"

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
As you shoot across the sky-y-y

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Baby, you're a firework

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Come on, let your colors burst

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Make 'em go "oh, oh, oh!"

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You're gonna leave 'em all in awe awe awe

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Boom, boom, boom

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Even brighter than the moon, moon, moon

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Boom, boom, boom

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Even brighter than the moon, moon, moon

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập