Hello VietNam - Phạm Quỳnh Anh

275,470

image
Lời bài hátLời dịch
Tell me all about this name, that is difficult to say.

Nói cho tôi nghe tất cả về cái tên này, xa lạ và khó nói

Nói cho tôi nghe tất cả về cái tên này, xa lạ và khó nói
It was given me the day I was born.

Nó đã được đưa cho tôi ngày tôi được sinh ra

Nó đã được đưa cho tôi ngày tôi được sinh ra
Want to know about the stories of the empire of old.

Tôi muốn biết về những câu chuyện của Vương Triều xưa và đôi mắt của tôi

Tôi muốn biết về những câu chuyện của Vương Triều xưa và đôi mắt của tôi
My eyes say more of me than what you dare to say.

Nói rõ hơn về tôi so với những gì bạn không thể nói

Nói rõ hơn về tôi so với những gì bạn không thể nói
All I know of you is all the sights of war.

Tất cả tôi biết về các bạn qua những hình ảnh của chiến tranh

Tất cả tôi biết về các bạn qua những hình ảnh của chiến tranh
A film by Coppola, the helicopter's roar.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
One day I'll touch your soil.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
One day I'll finally know your soul.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
One day I'll come to you.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
To say hello... Vietnam.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Tell me all about my colour, my hair and my little feet

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
That have carried me every mile of the way.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Want to see your house, your streets. Show me all I do not know.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Wooden sampans, floating markets, light of gold.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
All I know of you is the sights of war.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
A film by Coppola, the helicopter's roar.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
One day I'll touch your soil.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
One day I'll finally know your soul.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
One day I'll come to you.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
To say hello... Vietnam.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And Buddlha's made of stone watch over me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
My dreams they lead me through the fields of rice

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
In prayer, in the light I see my kin

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I touch my tree, my roots,my begin

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
One day I'll touch your soil.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
One day I'll finally know your soul.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
One day I'll come to you.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
To say hello... Vietnam.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
One day I'll walk your soil

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
One day I'll finally know my soul

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
One day I'll come to you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
To say hello...Vietnam

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
To say hello...Vietnam

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
To say xin chao...Vietnam

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.


2 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập