One More Night - Maroon 5

43,338

image
Lời bài hátLời dịch
You and I go hard at each other like we're going to war

Em và anh gắt gỏng với đối phương như chúng ta sắp bước vào cuộc chiến

Em và anh gắt gỏng với đối phương như chúng ta sắp bước vào cuộc chiến
You and I go rough, we keep throwing things and slamming the door

Em và anh hung hăng, chúng ta liên tục ném đồ đạc và đóng sầm cánh cửa

Em và anh hung hăng, chúng ta liên tục ném đồ đạc và đóng sầm cánh cửa
You and I get so damn dysfunctional, we stopped keeping score

Em và anh thật là "gia viên bất hòa", chúng ta thôi trò "ghi điểm"

Em và anh thật là "gia viên bất hòa", chúng ta thôi trò "ghi điểm"
You and I get sick, and I know that we can't do this no more

Em và anh phát nản, anh biết rằng chúng ta không thể chịu đựng được nữa

Em và anh phát nản, anh biết rằng chúng ta không thể chịu đựng được nữa
But baby there you go again, there you go again, making me love you

Nhưng em hỡi, em lại thế nữa rồi, em lại thế nữa rồi, lại khiến anh yêu em

Nhưng em hỡi, em lại thế nữa rồi, em lại thế nữa rồi, lại khiến anh yêu em
Yeah, I stopped using my head, using my head let it all go

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Got you stuck on my body, on my body like a tattoo

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And now I'm feeling stupid, feeling stupid crawling back to you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
So I cross my heart and I hope to die

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
That I'll only stay with you one more night

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And I know I said it a million times

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
But I'll only stay with you one more night

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Try to tell you no, but my body keeps on telling you yes

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Try to tell you stop, but your lipstick got me so out of breath

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'll be waking up in the morning, probably hating myself

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And I'll be waking up feeling satisfied, but guilty as hell

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
But baby there you go again, there you go again, making me love you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Yeah I stopped using my head, using my head let it all go

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Got you stuck on my body, on my body like a tattoo

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And now I'm feeling stupid, feeling stupid crawling back to you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
So I cross my heart and I hope to die

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
That I'll only stay with you one more night

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And I know I said it a million times

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
But I'll only stay with you one more night

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Yeah baby give me one more night

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Well baby there you go again, there you go again, making me love you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Yeah I stopped using my head, using my head let it all go

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Got you're stuck on my body, on my body like a tattoo

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Yeah... yeah... yeahhhh

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
So I cross my heart and I hope to die

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
That I'll only stay with you one more night

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And I know I said it a million times

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
But I'll only stay with you one more night

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Yeah baby give me one more night

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
So I cross my heart and I hope to die

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
That I'll only stay with you one more night

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And I know I said it a million times

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
But I'll only stay with you one more night

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập