Saving All My Love For You - Whitney Houston

39,058

image
Lời bài hátLời dịch
A few stolen moments is all that we share

Vài khoảnh khắc vụng trộm là những gì chúng ta trải qua cùng nhau

Vài khoảnh khắc vụng trộm là những gì chúng ta trải qua cùng nhau
You've got your family, and they need you there

Anh đã có mái ấm của mình, và họ cần anh ở đây

Anh đã có mái ấm của mình, và họ cần anh ở đây
Though I've tried to resist, being last on your list

Dù cho em có cố gắng phủ nhận, thì vẫn là sau cùng trong danh sách của anh

Dù cho em có cố gắng phủ nhận, thì vẫn là sau cùng trong danh sách của anh
But no other man's gonna do

Nhưng không phải người đàn ông nào cũng làm như vậy

Nhưng không phải người đàn ông nào cũng làm như vậy
So I'm saving all my love for you

Thế nên em giữ lại tất cả tình cảm này cho anh

Thế nên em giữ lại tất cả tình cảm này cho anh
It's not very easy, living all alone

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
My friends try and tell me, find a man of my own

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
But each time I try, I just break down and cry

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Cause I'd rather be home feeling blue

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
So I'm saving all my love for you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You used to tell me we'd run away together

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Love gives you the right to be free

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You said be patient, just wait a little longer

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
But that's just an old fantasy

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I've got to get ready, just a few minutes more

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Gonna get that old feeling when you walk through that door

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
For tonight is the night, for feeling alright

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
We'll be making love the whole night through

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
So I'm saving all my love

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Yes I'm saving all my love

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Yes I'm saving all my love for you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
No other woman, is gonna love you more

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Cause tonight is the night, that I'm feeling alright

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
We'll be making love the whole night through

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
So I'm saving all my love

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Yeah I'm saving all my love

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Yes I'm saving all my love for you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
For you, for you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)