Shadow of The Day - Linkin Park

30,893

image
Lời bài hátLời dịch
I close both locks below the window

Tôi đóng cửa sổ và khóa chốt

Tôi đóng cửa sổ và khóa chốt
I close both blinds and turn away,

Tôi kéo rèm và quay gót đi

Tôi kéo rèm và quay gót đi
Sometimes solutions aren't so simple,

Đôi khi cách giải quyết không hề đơn giản

Đôi khi cách giải quyết không hề đơn giản
Sometimes goodbye's the only way.

Đôi khi chỉ có một cách giải quyết là lời tạm biệt

Đôi khi chỉ có một cách giải quyết là lời tạm biệt
And the sun will set for you,

Và ánh nắng cuối cùng của ngày sẽ tắt

Và ánh nắng cuối cùng của ngày sẽ tắt
The sun will set for you,

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And the shadow of the day,

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Will embrace the world in grey,

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And the sun will set for you.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
In cards and flowers on your window,

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Your friends all plead for you to stay,

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Sometimes beginnings aren't so simple,

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Sometimes goodbye's the only way.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And the sun will set for you,

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
The sun will set for you,

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And the shadow of the day,

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Will embrace the world in grey,

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And the sun will set for you.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And the shadow of the day,

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Will embrace the world in grey,

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And the sun will set for you.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And the shadow of the day

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Will embrace the world in grey

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And the sun will set for you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)