Sleep Song - Secret Garden

30,519

image
Lời bài hátLời dịch
Lay down your head and I'll sing you a lullaby

Con yêu ngả đầu vào đây nào, và mẹ sẽ hát ru con

Con yêu ngả đầu vào đây nào, và mẹ sẽ hát ru con
Back to the years of loo-li lai-lay

Về lại với những năm tháng, à... à ơi....à ời...

Về lại với những năm tháng, à... à ơi....à ời...
And I'll sing you to sleep and I'll sing you tomorrow

Và mẹ sẽ hát ru con ngủ, và mẹ sẽ ru con đến tận ngày sau

Và mẹ sẽ hát ru con ngủ, và mẹ sẽ ru con đến tận ngày sau
Bless you with love for the road that you go

Cầu phúc cho con với tình yêu cho con đường con đi

Cầu phúc cho con với tình yêu cho con đường con đi
May you sail fair to the far fields of fortune

Xin con chèo lái bình an đến những bến bờ xa xôi của định mệnh

Xin con chèo lái bình an đến những bến bờ xa xôi của định mệnh
With diamonds and pearls at your head and your feet

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And may you need never to banish misfortune

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
May you find kindness in all that you meet

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
May there always be angels to watch over you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
To guide you each step of the way

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
To guard you and keep you safe from all harm

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Loo-li, loo-li, lai-lay

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
May you bring love and may you bring happiness

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Be loved in return to the end of your days

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Now fall off to sleep, I'm not meaning to keep you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'll just sit for a while and sing loo-li, lai-lay

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
May there always be angels to watch over you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
To guide you each step of the way

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
To guard you and keep you safe from all harm

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Loo-li, loo-li, lai-lay

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Loo-li, loo-li, lai-lay...

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập