Story Of My Life - One Direction

27,443

image
Lời bài hátLời dịch
Written in these walls are the stories that I can't explain

Những câu chuyện được viết lên tường tôi không thể giải thích được

Những câu chuyện được viết lên tường tôi không thể giải thích được
I leave my heart open but it stays right here empty for days

Tôi để trái tim mình mở cửa nhưng giờ nó vẫn trống rỗng

Tôi để trái tim mình mở cửa nhưng giờ nó vẫn trống rỗng
She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones

Cô nói với tôi vào buổi sáng , cô không cảm thấy như chúng ta trong xương của mình

Cô nói với tôi vào buổi sáng , cô không cảm thấy như chúng ta trong xương của mình
It seems to me that when I die these words will be written on my stone

Có vẻ như khi tôi chết những từ này sẽ được ghi lên bia mộ của tôi

Có vẻ như khi tôi chết những từ này sẽ được ghi lên bia mộ của tôi
And I'll be gone gone tonight

Và tôi sẽ chết tối nay

Và tôi sẽ chết tối nay
The ground beneath my feet is open wide

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
The way that I been holdin' on too tight

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
With nothing in between

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
The story of my life I take her home

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I drive all night to keep her warm and time

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Is frozen (the story of, the story of)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
The story of my life I give her hope

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I spend her love until she's broke inside

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
The story of my life (the story of, the story of)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Written on these walls are the colors that I can't change

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Leave my heart open but it stays right here in its cage

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I know that in the morning

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'll see us in the light upon your ear

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Although I am broken, my heart is untamed still

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And I'll be gone gone tonight

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
The fire beneath my feet is burning bright

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
The way that I been holdin' on so tight

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
With nothing in between

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
The story of my life I take her home

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I drive all night to keep her warm and time

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Is frozen (the story of, the story of)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
The story of my life I give her hope

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I spend her love until she's broke inside

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
The story of my life (the story of, the story of)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And I been waiting for this time to come around

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
But baby running after you is like chasing the clouds

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
The story of my life I take her home

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I drive all night to keep her warm and time

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Is frozen

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
The story of my life I give her hope (give her hope)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I spend her love until she's broke inside (until she's broke inside)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
The story of my life (the story of, the story of)

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.


1 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập