That's Why (you go away) - Michael Learns To Rock

263,449

image
Lời bài hátLời dịch
Baby won't you tell me why there is sadness in your eyes

Người yêu hỡi có thể nói cho anh, Sao nỗi buồn vương trong mắt em?

Người yêu hỡi có thể nói cho anh, Sao nỗi buồn vương trong mắt em?
I don't wanna say goodbye to you

Anh chẳng muốn phải thốt nên lời ly biệt với em

Anh chẳng muốn phải thốt nên lời ly biệt với em
Love is one big illusion I should try to forget

Tình yêu chỉ là cơn mộng ảo mà anh cần phải cố quên đi

Tình yêu chỉ là cơn mộng ảo mà anh cần phải cố quên đi
But there is something left in my head

Nhưng vẫn còn đôi điều gì đó, còn đọng lại trong tâm trí anh.

Nhưng vẫn còn đôi điều gì đó, còn đọng lại trong tâm trí anh.
You're the one who set it up

Em là người khơi nguồn tình yêu

Em là người khơi nguồn tình yêu
Now you're the one to make it stop

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'm the one who's feeling lost right now

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Now you want me to forget every little thing you said

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
But there is something left in my head

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I won't forget the way you're kissing

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
The feelings so strong were lasting for so long

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
But I'm not the man your heart is missing

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
That's why you go away I know

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You were never satisfied no matter how I tried

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Now you wanna say goodbye to me

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Love is one big illusion I should try to forget

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
But there is something left in my head

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I won't forget the way you're kissing

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
The feelings so strong were lasting for so long

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
But I'm not the man your heart is missing

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
That's why you go away I know

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Sitting here all alone in the middle of nowhere

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Don't know which way to go

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
There ain't so much to say now between us

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
There ain't so much for you

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
There ain't so much for me anymore

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I won't forget the way you're kissing

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
The feelings so strong were lasting for so long

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
But I'm not the man your heart is missing

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
That's why you go away I know

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
That's why you go away I know......

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập